Rehabilitació i ampliació de Mas Nogué

 

El projecte es decanta per la rehabilitació austera i de qualitat.

Situació La Bisbal de l’Empordà, Catalunya, Espanya
Projecte 2012
Obra en construcció

En el passat la casa era el centre d’una explotació agrària, incloent també a la part de darrera de la casa una petita granja porcina. La casa es una edificació aïllada que consta de tres cossos, construïts en diferents etapes, el cos més antic, el central és de finals del segle XIX, posteriorment a principis del segle XX es construeix un segon volum, al est el que limita actualment amb la C-252, destinat a ser l’habitatge dels masovers que s’encarregaven del servei de la casa i per últim es va afegir un cobert utilitzat com magatzem.

L’objectiu de l’actuació és rehabilitar la masia existent amb ús d’habitatge, el nou propietari té una família molt nombrosa i espera que la casa pugui convertir-se en un lloc de trobada amb espai suficient per a tots, per això es planteja també una ampliació. Al mateix temps, també es vol afavorir el paisatge que envolta la masia Mas Nogué.

Encaix del projecte i visió global de l’ordenació

El focus d’interès del projecte es basa en la nova composició que crearan el volum existent i el volum nou. Aquests no han de competir en cap moment. La filosofia per a totes dues intervencions (rehabilitació i ampliació) és aconseguir adaptar-se al tipus d’arquitectura de la zona i aconseguir una bona harmonia amb l’entorn.

L’estratègia bàsica a seguir ha sigut la integració del nou volum tant a nivell constructiu, seguint les pautes del tipus de construcció del voltant, com a nivell medioambiental. El projecte es decanta per la rehabilitació austera tant de la part existent  com de l’ampliació i per mantenir un caràcter agrícola i rural tant característic de la zona.