Ajudes a la rehabilitació d’edificis 2015

ajuts rehabilitació 2015El Consorci de Barcelona ha decidit convocar noves subvencions per ajudes a la rehabilitació d’edificis i habitatges a Barcelona en 2015. La decisió ha estat presa degut a l’alt nombre d’expedients presentats i el gran interès generat pels ciutadans i el sector de la construcció i rehabilitació en general.

El principal objectiu de les ajudes a la rehabilitació és fomentar les obres en edificis existents i mirar d’incrementar les rehabilitacions energètiques.

El termini per a la presentació d’inscripcions serà fins al 31 de desembre de 2015, tot i això, us recomanem estar alerta ja que per motius de pressupost es possible que el termini s’exhaureixi abans de final d’any.

Per tal de poder presentar candidatura per a rebre aquest ajut, el representant o propietari de l’edifici haurà de dirigir-se a les Oficines d’Habitatge de Barcelona, les quals tenen diverses seus repartides pels diferents barris de Barcelona.

 • Edificis anteriors a l’any 1981, destinats majoritàriament a habitatge.
 • L’acord de la comunitat de propietaris.
 • No iniciar les obres abans de recollir l’informe tècnic inicial que es lliura amb posterioritat a la formalització de la sol·licitud.
 • Aportar el comunicat d’inici d’obres o llicència d’obres; iniciar-les dins dels 3 mesos des de l’emissió de l’informe tècnic inicial.

Els ajuts es divideixen en tres grups prioritaris, els quals poden rebre fins a un 50% del seu cost:

 • Rehabilitació energètica. Aïllament façanes i/o cobertes, instal·lació de terrats verds, instal·lació de mitjans de captació solar, centralització d’instal·lacions i substitució per de serveis de subministrament per altres més eficients, etc.
 • Accessibilitat. Instal·lació d’ascensors en edificis que no en tinguin i supressió de barreres arquitectòniques en escales i vestíbuls.
 • Patologies estructurals. Obres per a la reparació de patologies estructurals en edificis. Sense límit a l’import de la subvenció.
 • Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns. Escales i vestíbuls, celoberts, instal·lacions generals comuns, etc.

 

Passes a seguir per a Tramitació Ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges 2015

 1. Contacteu amb un tècnic per a que redacti el projecte tècnic relatiu a les obres al vostre edifici o habitatge, amb el qual demanareu la llicència o autorització al vostre ajuntament.
 2. El tècnic o la persona designada per vosaltres, presentarà telemàticament tota la documentació necessària a una entitat col·laboradora del Consorci, per tal de sol·licitar l’Informe d’idoneïtat tècnica.
 3. Presentar l’imprès de sol·licitud d’ajut a la vostra Oficina Local d’Habitatge, adjuntant-hi còpia de l’Informe d’idoneïtat.
 4. El Consorci us farà arribar un comunicat tècnic, PREVI a l’inici de les obres, on constaran el cost subvencionable així com l’import previst de la subvenció que podreu arribar a obtenir si compliu tots els requisits. A partir del moment en què rebeu aquest informe, disposeu d’un màxim de 6 mesos per iniciar les obres.
 5. En el moment de finalitzar les obres, la persona designada a efectes de presentació de la documentació haurà de presentar telemàticament la documentació corresponent al final de les obres a l’entitat col·laboradora, dintre dels 30 dies naturals següents a l’acabament.
 6. Si és tot correcte, el Consorci dictarà resolució i rebreu la subvenció mitjançant transferència al compte indicat per vosaltres.

Si estan pensant en fer obres al seu edifici ens pot demanar ajuda i l’assessorarem per mirar si es poden acollir a les subvencions per a la rehabilitació d’edificis i habitatges de Barcelona.

Contacti amb nosaltres per rebre més informació